Δείτε τον Χρήσιμο Οδηγό αρχείου XML

για προσθήκες και βελτιώσεις
που αφορούν στα αρχεία xml και ενημερώστε τα ηλεκτρονικά σας καταστήματα
αν είναι απαραίτητο

Το προϊόν προστέθηκε για σύγκριση.